Vatra Dornei

Termeni și condiții

Termeni și condiții

Acest document prin conținutul său pune la dispoziția terților utilizatori Regulamentul privind termenii și condițiile de utilizare a website-ului www.hit-the-egg.ro

Site-ul www.hit-the-egg.ro este site-ul oficial al Concursului de alergare montană (trail running) Hit the Egg – Oușoru Challenge, proiect al  Asociației Dorna EcoActiv, cu sediul social în Sat Cozănești, Nr. 1 A, Comuna Dorna Arini – 727200, Jud. Suceava, înscrisă în Registrul Special al Asociațiilor și Fundațiilor (Judecătoria Vatra Dornei) cu numărul 04 din 04 iunie 2009. Asociația Dorna EcoActiv funcţionează ca persoană juridică română, de drept privat, fără scop lucrativ sau patrimonial, non-profit, independentă şi neguvernamentală. Utilizarea site-ului (incluzând accesul, navigarea și achitarea taxelor aferente înscrierii la concurs) constituie un acord implicit de respectare a termenilor și condițiilor enunțate în cuprinsul prezentului document cu toate efectele și consecințele ce decurg din aceasta.

Administratorul site-ului www.hit-the-egg.ro își rezervă dreptul de a modifica în orice moment conținutul acestui acord, fără notificarea prealabilă a persoanelor care îl utilizează, denumite în continuare “Utilizatori”. Utilizatorii vor avea acces permanent la termenii și condițiile de utilizare a serviciilor, pentru a le putea consulta în orice moment.

Conținutul site-ului și drepturile de proprietate intelectuală

Prin conţinut sunt definite toate informaţiile cuprinse în websiteul www.hit-the-egg.ro, sub formă de text, date, software sau imagini statice.
Conţinutul websitului este proprietatea Asociației Dorna EcoActiv şi nu poate fi preluat, difuzat, vândut sau revândut decât cu acordul scris al Asociaţiei Dorna EcoActiv. Folosirea fără autorizaţie a informaţiilor, mărcilor sau oricăror date de pe site este strict interzisă, în caz de violare a acestor prevederi, Asociaţia rezervându-şi dreptul de a căuta sprijin legal pentru încălcarea drepturilor sale.

Conținutul acestui site nu poate fi utilizat, reprodus, distribuit, transmis, expus, în alte scopuri decât cele expres și legal permise. Extragerea oricăror informații urmată de orice utilizare în scop comercial care depășește sfera copiei private reglementate de lege sau pentru vânzare ori licențiere și fără a avea în prealabil un consimțământ scris al titularilor drepturilor de proprietate, constituie o încălcare a termenilor și condițiilor.

Sunteți de asemenea de acord să nu afectați și interferați în vreun fel cu elementele de securitate ale site-ului, cu elementele care previn sau restricționează utilizarea, copierea unui conținut sau elemente care întăresc limitele de utilizare a site-ului sau a conținutului acestuia.

Participanții la competiție vor avea obligația să furnizeze date complete și reale cu privire la persoana lor, astfel cum sunt cerute în formularul de înscriere. Participanții vor avea obligația de reînnoire a datelor personale, atunci când informaţiile furnizate în prealabil în formularul de înscriere nu mai corespund cu realitatea. Datele cu caracter personal sunt confidențiale.

Limitarea responsabilității

UTILIZATORII ÎNȚELEG ȘI SUNT DE ACORD CU URMĂTOARELE:

A) UTILIZAREA INFORMAŢIILOR ȘI SERVICIILOR WEBSITE-ULUI WWW.HIT-THE-EGG.RO SE FACE PE PROPRIA RĂSPUNDERE. SERVICIILE SUNT FURNIZATE PE PRINCIPIUL “AȘA CUM SUNT” SAU “AȘA CUM SUNT DISPONIBILE”;

B) ASOCIAŢIA NU GARANTEAZĂ CĂ SERVICIILE VOR FI NEÎNTRERUPTE, LA TIMP, SIGURE SAU FĂRĂ ERORI; INFORMAŢIILE PUBLICATE PE SITE VOR FI CORECTE SAU EXACTE; SERVICIILE VOR ÎNDEPLINI TOATE CERINŢELE UTILIZATORILOR; ORICE EROARE DE PROGRAM VA FI CORECTATĂ;

C) NICIO INFORMAŢIE VERBALĂ SAU ÎN SCRIS, OBŢINUTĂ DE PE SAU PRIN INTERMEDIUL SITE-ULUI NU VA CREA VREO RESPONSABILITATE FAŢĂ DE ASOCIAŢIA DORNA ECOACTIV, DACĂ NU E SPECIAL PREVĂZUTĂ ÎN PREZENTUL DOCUMENT.

Frauda

În scopul accesării și utilizării anumitor secțiuni ale website-ului poate fi necesară crearea unui cont personal. Prin prezenta declarație vă asumați integral responsabilitatea pentru toate și oricare dintre activitățile realizate prin intermediul contului pe care îl deschideți pe website și, în consecință, vă sfătuim să asigurați securitatea parolei contului sau a altor date de acces. În cazul în care securitatea contului pe care îl dețineți este compromisă, trebuie să anunțați imediat administratorul site-ului. Asociația Dorna EcoActiv nu este responsabilă pentru daunele care vă sunt cauzate sau care sunt cauzate terților de orice fel, prin utilizarea neautorizata a contului.

Drept aplicabil

Prin folosirea site-ului www.hit-the-egg.ro, utilizatorul se declară de acord asupra faptului că legile române vor guverna Termenii și conditiile de utilizare și orice dispută de orice fel care ar putea să apară între utilizatori și administratorul www.hit-the-egg.ro sau asociații/partenerii/afiliații acestuia. În cazul unor eventuale conflicte se va încerca mai întâi rezolvarea acestora pe cale amiabilă, iar dacă rezolvarea pe cale amiabilă nu va fi posibilă, conflictul va fi soluționat în instanță, în conformitate cu legile române în vigoare.

Disponibilitatea serviciului

Administratorul www.hit-the-egg.ro își rezervă dreptul de a modifica structura și interfața oricărei pagini sau subpagini a site-ului www.hit-the-egg.ro în orice moment și la orice interval de timp liber ales, având dreptul de a întrerupe temporar sau permanent, parțial sau în totalitate serviciile puse la dispoziția publicului prin intermediul acestui website fără vreo notificare prealabilă individuală sau generală.

Dacă aveți întrebari sau nelămuriri în legătura cu acești termeni de utilizare, nu ezitați să ne contactați prin intermediul formularului dedicat de contact sau la adresa de e-mail [email protected]

Utilizarea site-ului de către persoane sub 18 ani

Nu există nici o restricție privind utilizarea sau accesul persoanelor sub 18 ani pe site-ul www.hit-the-egg.ro

Serviciile oferite pe site-ul www.hit-the-egg.ro. Taxele de participare la concurs

Asociația Dorna EcoActiv își rezervă dreptul de a-și selecta concurenții înscriși. Serviciile oferite prin intermediul site-ului www.hit-the-egg.ro vor fi însoțite de documentele justificative (factură/chitanță) conform legislației în vigoare.

Valoarea taxelor de participare la concurs nu includ TVA. Asociația Dorna EcoActiv nu este plătitoare de TVA.

Asociația Dorna EcoActiv nu oferă nici o garanție, în mod expres, nici implicit, în ceea ce privește funcționarea acestui site, informația, corectitudinea descrierilor, actualizarea conținutului, serviciile de pe site precum și potrivirea lor pentru un anumit scop. Utilizatorii sunt de acord în mod expres că folosirea acestui site și plata taxei de participare se face pe propriul risc.

Politica de renunțare și rambursarea taxei de participare

Concurenții înscriși și care au achitat taxa de participare, pot solicita în scris (e-mail, poștă/curier sau fax) și fără a invoca un motiv anume, renunțarea la participare, dar cu cel mult 30 de zile înainte de data start-ului concursului. Orice solicitare venită după acest termen nu va putea fi soluționată, situație în care suma plătită aferent taxei de participare nu va mai fi returnată. În solicitarea de renunțare se vor menționa datele de identificare ale persoanei fizice / persoane juridice și contul bancar în care se va rambursa contravaloarea taxei de participare plătite. Rambursarea taxei de participare se va face în cel mult 15 zile de la data primirii solicitării scrise.

Modalități de plată a taxei de participare

1. Transfer bancar (ordin de plată)/Depunere numerar: după trimiterea formularului de înregistrare, cu slectarea opțiunii de plată prin Transfer bancar (ordin de plată)/Depunere de numerar, vă rugăm virați/depuneți contravaloarea taxei de participare în cuantumul și contul indicat pe site la secțiunea Înscrieri concurenți. Pentru accelerarea procesului, vă rugăm să ne trimiteti dovada efectuării viramentului/depunerii prin e-mail sau fax.

2. Plata on-line – prin serviciul LibraPay.ro (serviciul va fi disponibil începând cu 15 februarie 2018) – se poate efectua plata taxei de participare online cu cardul personal sau al firmei dumneavoastră, în condiții de siguranță deplină. Plata prin card este o metodă sigură deoarece datele cardului tău nu vor fi stocate de către procesator, ele fiind securizate și incriptate. Pentru moment, sistemul LibraPay.ro acceptă pentru efectuarea tranzacțiilor doar cardurile emise sub siglele Mastercard, Maestro, Visa și Visa Electron, atât carduri de credit, cât și de debit. Pentru efectuarea plații veți introduce numărul cardului tau, numele inscripționat pe card, data expirării și codul CVV2/CVC2 (ultimele trei cifre inscripționate pe banda de pe verso, ce conține și semnătura ta). Această metodă de plată permite tranzacții în RON. Pentru plata cu cardul, tranzactia va apărea pe extrasul de cont al clientului cu numele Hit the Egg.

Nu este perceput niciun comision suplimentar pentru tranzacții.

Procesarea datelor de card se face în mod exclusiv pe serverele LibraPay. Siguranța informațiilor dvs. este garantată de faptul că LibraPay nu stochează datele confidențiale ale cardului dvs, ci le trimite criptat pe o conexiune securizată către banca procesatoare. În acest fel informațiile dvs. sunt în sigurantă. Indiferent de valuta pe care o aveți în cont, tranzacțiile se fac în lei, la cursul de schimb al băncii dumneavoastră.

Dispoziții finale

Orice altă problemă cauzată de produsele și serviciile prezentate pe www.hit-the-egg.ro și care nu este deja tratate de nici un articol din prezentul document, se va soluționa pe cale amiabilă, în termen de maxim 30 de zile lucrătoare de la data sesizării în scris a problemelor, de către utilizator.

În cazul în care nu s-a reușit stingerea conflictului pe cale amiabilă, competența revine instanțelor de judecată române sau unui organism de rezolvare a disputelor alternativ, agreat de ambele părți. Fiind de acord cu acești Termeni și Conditii de Utilizare a site-ului www.hit-the-egg.ro, clientul își asumă în totalitate consecintele ce decurg din folosirea în aceste condiții a site-ului.

Date contact

Asociația Dorna EcoActiv

Adresă contact: Str. Mihail Sadoveanu, Nr. 6, municipiul Vatra Dornei – 725700, Jud. Suceava, România

Adresă sediu social: Sat Cozănești, Nr. 1 A, Comuna Dorna Arini, Județul Suceava, România

Telefon: 0751.618.303 / 0751.040.524 (Luni – Vineri 09:00 – 17:00)

E-mail: [email protected]

(timp de răspuns – maxim 24 în zilele lucrătoare – pentru orice fel de sugestie, plângere sau întrebare ce doriți să o adresați)

Număr Registru Special al Asociațiilor și Fundațiilor (Judecătoria Vatra Dornei): 04 / 04.06.2009

CUI (cod fiscal): 25675992