Vatra Dornei

Politica de confidențialitate

Politica de confidențialitate

Asociaţia Dorna EcoActiv (denumită în continuare Asociaţia), colectează prin intermediul website-ului www.hit-the-egg.ro date personale ale utilizatorilor, în scopul înscrierii persoanelor la Hit the Egg – Oușoru Challenge şi facilitării folosirii de către acestea a serviciilor furnizate de Asociaţie.
În conformitate cu legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, care garantează protejarea drepturilor persoanelor la viaţa intimă, familială şi privată, Asociaţia are obligaţia de a colecta şi administra datele cu caracter personal furnizate de utilizatori în momentul înscrierii ca participant la concurs, pe www.hit-the-egg.ro numai în scopurile specificate prin prezentul document.
Participanții au dreptul de intervenţie asupra datelor personale furnizate Asociaţiei, prin aceasta întelegându-se dreptul participantului de a se opune prelucrării datelor cu caracter personal de către Asociaţie şi dreptul de a solicita ştergerea tuturor informaţiilor despre utilizator din baza de date a Asociaţiei.

Informaţiile colectate

În momentul completării formularului de înscriere ca participant pe website-ul Asociaţiei, utilizatorului i se vor cere date cu caracter personal, precum: categoria la care participă, nume, prenume, sex, adresa, oras, țară, mărime tricou, seria şi numărul de buletin, adresă de e-mail și număr telefon.
Din aceste date, doar cele cu privire la nume, prenume, sex, probă și oraş vor fi făcute publice, în scopul identificării şi localizării persoanei, pentru a servi la facilitarea comunicaţiei cu ceilalţi utilizatori ai website-ului Asociaţiei și organizatorii concursului.

Colectarea și utilizarea datelor cu caracter personal

Asociaţia colectează informaţiile cu caracter personal ale utilizatorilor numai pentru administrarea bazei de date de participanți şi pentru îmbunătaţirea calitaţii serviciilor concursului organizat de Asociaţie.
Înregistrarea ca participant pe website-ul Asociaţiei şi prin aceasta furnizarea de date cu caracter personal atestă acordul implicit al utilizatorului cu privire la colectarea şi folosirea datelor personale de către Asociaţie.

Accesul la date

Accesul la datele cu caracter personal furnizate de utilizatori este limitat exclusiv la angajaţii Asociaţiei și organizatorii concursului, care sunt special desemnaţi pentru colectarea şi administrarea de astfel de date. Angajaţii Asociaţiei și organizatorii concursului vor respecta confidenţialitatea cu privire la toate datele personale ale utilizatorilor, cu care intră în contact.

Dezvăluirea şi transmiterea informaţiilor

Asociaţia nu va închiria, vinde sau transmite informaţii cu caracter personal ale utilizatorilor către alte persoane sau către alte companii care nu sunt afiliate Asociaţiei. Asociaţia poate furniza astfel de informaţii companiilor partenere sau afiliate, cu care are încheiate contracte de confidenţialitate. Aceste companii pot folosi datele cu caracter personal ale utilizatorilor, furnizate de Asociaţie, numai în scopurile şi campaniile iniţiate de Asociaţie, la care aceste companii sunt partenere sau sponsori, dar nu au dreptul de a le retransmite sau furniza către alte entităţi sau persoane.

Asociaţia va dezvălui date cu caracter personal ale utilizatorilor săi numai în următoarele condiţii:

  • cu acordul expres al utilizatorului
  • în cazul în care prin dezvăluirea de astfel de date este prevenită o infracţiune sau se protejează siguranţa naţională;
  • se protejează siguranţa persoanei sau siguranţa publică;
  • o dispoziţie legală sau o autoritate publică o cer;
  • drepturile şi interesele Asociaţiei trebuiesc protejate

Legături către alte website-uri

Website-ul Asociaţiei poate cuprinde legături sau trimiteri către website-uri ale altor entitaţi, partenere sau colaboratoare ale Asociaţiei.
Datele cu caracter personal dezvăluite de utilizatorii siteului Asociaţiei pe astfel de website-uri nu sunt protejate de Asociaţie, protejarea informaţiilor de acest gen făcând obiectul politicii de confidenţialitate a website-ului respectiv.

Cookies

Cookies sunt fişiere de dimensiuni reduse pe care browserul le plasează pe hard-diskul utilizatorului, în scopul facilitării navigării pe website-ul Asociaţiei.
Aceste cookies sunt folosite pentru a memora numele utilizatorilor, parolele şi preferinţele, pentru a monitoriza parcursuri pe site, şi pentru a personaliza paginile în funcţie de vizitator.
Utilizatorii pot folosi opţiunea de respingere a cookies, în cazul în care nu doresc plasarea acestora pe hard-disk.

Mesaje nesolicitate

Asociaţia nu va folosi datele personale ale utilizatorilor pentru a trimite mesaje nesolicitate către adresele membrilor săi.
Asociaţia va respecta opţiunea fiecărui utilizator în parte, furnizând informaţii cu privire la activităţile întreprinse de Asociaţie numai acelor utilizatori care şi-au manifestat expres dorinţa de a le fi trimise mesaje/e-mailuri din partea Asociaţiei.

Utilizarea website-ului de către copii

Website-ul Asociatiei poate fi vizualizat şi utilizat şi de către minori. În cazul în care nu se doreşte folosirea de către copii a informaţiilor de pe website-ul Asociaţiei, părinţii sau tutorii pot trimite un mesaj de solicitare angajaţilor Asociaţiei, prin care să se specifice interzicerea accesului la website-ul Asociaţiei a respectivului utilizator minor.

Modificarea şi ştergerea datelor

Utilizatorii au posibilitatea de modificare a datelor personale furnizate la momentul înscrierii pe website-ul Asociaţiei.
De asemenea, utilizatorii pot, în orice moment, să îşi ceară Asociației să i se șteargă formularul de înscriere, retrăgându-se de la participarea la competiție.

Schimbarea Politicii de Confidenţialitate

Asociaţia îşi rezervă dreptul de a opera modificări sau actualizări asupra Politicii de Confidenţialitate în orice moment.
Schimbările majore ale prevederilor prezentei Politici de Confidenţialitate vor fi aduse la cunoştinţa participanților printr-un anunţ făcut pe paginile principale ale website-ului.
Folosirea în continuare a website-ului de către participanții la maraton va reprezenta acordul acestora cu privire la modificările aduse.